SÜRGŐS - Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának módosítása

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (továbbiakban: Kbt.) 27. § (1) bekezdésében foglaltak alapján elfogadta az Önkormányzat közbeszerzési szabályzatát a 30/2016. (II.25.) számú határozatával.

A szabályzat módosításra került a 82/2022. (IV. 28.) számú közgyűlési határozattal, melynek 10/A. pontja jelenleg is tartalmazza a Bíráló Bizottsági ülések elektronikus megtartásának lehetőségét olyan esetekben, amennyiben valamely tag a Bizottsági ülésen való személyes részvételben akadályoztatva van, de a Bizottsági ülésen való részvételre egyébként képes.

A Bíráló Bizottsági ülések elektronikus megtartásának a lehetőségét azonban általánosságban is célszerű biztosítani, hiszen a közbeszerzési eljárások Bíráló Bizottsági üléseinek időigénye jelentősen lecsökkenthet, mely hozzájárul a közbeszerzési eljárások rövidebb határidővel történő lebonyolításához, amely fontos szempont a közpénzek hatékony felhasználása során.

A módosítás során a Közbeszerzési Csoport és a Közgazdasági Iroda szervezeti egységek Közbeszerzési Osztály és Közgazdasági Főosztály megváltozott elnevezései is átvezetésre kerülnek, továbbá kivesszük azokat a mellékleteket, melyek más szabályzatban kerültek elhelyezést.

Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a VEKOP beruházásokhoz kapcsolódó keretmegállapodások alapján szükséges versenyújranyitási eljárásokban a Bíráló Bizottsági ülések nagy száma indokolja.

Érd, 2023. október 25.

 

 

Dr. Csőzik László

polgármester

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a 30/2016. (II. 26.) határozatával elfogadott Közbeszerzési Szabályzatát jelen határozatával módosítja, egyúttal annak – a határozat mellékletét képező – egységes szerkezetbe foglalt szövegét a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 27.§ (1) bekezdése alapján jóváhagyja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükség