SÜRGŐS - Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programterve (TVP) módosítása

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. július 24-én fogadta el a város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiát (FVS) és Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programtervét (TVP).  

Ezen stratégia és programterv elfogadása nyitotta meg a lehetőséget a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz (a továbbiakban: TOP Plusz) programon belül a fenntartható városok számára biztosított források igénylésére.

 

A Miniszterelnökség által meghatározott „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyv” a stratégia megalkotása óta eltelt időszakban módosult, ezen változtatások mentén a programterv módosítását önkormányzatunk végrehajtotta, az Iránytó Hatósággal egyeztetett formában. A kitűzött célok tekintetében is kis mértékű módosítást hajtottunk végre.

 

A város stratégiai dokumentumaiban meghatározott fejlesztési célokat és projekteket Érd nagyrészt pályázati források bevonásával tudja megvalósítani. A 2021–2027-es időszakban az egyik kiemelt pályázati lehetőség az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosított Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz.

 

A támogató részéről az elmúlt időszakban több pályázati felhívás került kihirdetésre, ezekre városunk projektjavaslatait előkészítettük, a közgyűlés támogató döntése esetén azokat be tudjuk nyújtani a támogató felé.

 

Az előterjesztés sürgősségét az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján a jóváhagyásra kerülő programterv alapján elérhetővé váló pályázati források beadási lehetősége indokolja.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg az előterjesztést és döntsön a határozati javaslat elfogadásáról!

 

 

Érd, 2023. október 24.

 

Tisztelettel:

 

Szűcs Gábor

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése elfogadja – a határozat mellékletét képező – Érd MJV TOP Plusz Városfejlesztési Programtervet (TVP).

 

A Közgyűlés megállapítja, hogy az FVS és a TVP alkalmas pályázat benyújtásához szükséges pályázati dokumentáció elkészítéséhez.

 

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.