Beszámoló - Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai tevékenységéről

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése alapján az egészségügyi intézmények fenntartójának hatáskörébe tartozik többek között az intézmény működésének szakmai felügyelete és ellenőrzése.

 

A fenntartó szakmai felügyeleti jogának gyakorlása körébe tartozik az egészségügyi szolgáltató évenkénti beszámoltatása. Ezzel összhangban a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának az intézet irányításáról rendelkező II. fejezete is akként rendelkezik, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése évente beszámolót kér az intézmény vezetőjétől az intézményben folyó szakmai tevékenységről.

 

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény főigazgatója által elkészített részletes szakmai beszámoló az előterjesztés mellékletét képezi.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot!

 

Érd, 2024. március 14.

 

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 155. § (1) bekezdése alapján, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

 

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.