Járóbeteg szakellátást érintő kapacitás átcsoportosításának kezdeményezése

 

Tisztelt Közgyűlés!

 

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény (a továbbiakban: Intézmény) vezetője kérelmet nyújtott be annak érdekében, hogy az egyes szakrendelések hatékonyabb kihasználtsága érdekében az Intézmény járóbeteg-szakellátási kapacitásai átcsoportosításra kerülhessenek.

 

Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény (továbbiakban: törvény) 7. § (3) bekezdése alapján a fenntartó – az ellátási forma megváltoztatása nélkül - kezdeményezheti a fenntartásában működő egészségügyi szolgáltató kapacitásai más, a szolgáltató finanszírozási szerződésében szereplő, illetve abban nem szereplő szakmákba – külön jogszabály szerinti mértékben - történő átcsoportosítását, azzal, hogy az egészségügyi szolgáltató rendelkezésére bocsátott kapacitásainak száma összességében nem változhat.

 

Az alábbi táblázat mutatja az intézmény járóbeteg szakellátási kapacitásainak átcsoportosítási tervezetét:

Szakma kód

Szakma név

Átcsoportosítás előtti szakorvosi óra

Átcsoportosítás szerinti

szakorvosi óra változás

(- előjellel)

Átcsoportosítás utáni

 

szakorvosi óra

 

(+ előjellel)

0123

Diabetológia

+30

+20

+50 

0103

Endokrinológia

+6

+24

+30

0101

Angiológia

+4

+2

+6

0100

Belgyógyászat

+36

+15

+51

0700

Szemészet

+76

-16

+60

1400

Reuma

+65

-22

+43

Q12

Klinikai Onkológia

+23

-8

+15

2200

Mozgásszervi rehab./nappali ellátás

+30

-15

+15

Összesen:

 270

 

 270

 

Az átcsoportosítás után a törvény által meghatározott feltétel teljesül, mivel az Intézmény rendelkezésére bocsátott kapacitások száma összességében nem változik. Az átcsoportosítással várhatóan a járóbeteg szakellátásban a rendelések kihasználtsági mutatói javulni fognak, a várólisták és előjegyzések tekintetében pedig csökkenést fog eredményezni.

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy szíveskedjék az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni.

 

Érd, 2024. március 12.

 

Tetlák Örs

alpolgármester

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 7. § (3) bekezdése alapján a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény járóbeteg-szakellátást érintő kapacitásainak átcsoportosítását kezdeményezi a szakrendelések hatékonyabb kihasználtsága érdekében a határozat 1-5. mellékleteiben foglaltak szerint.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak alapján kérelmet nyújtson

 be az illetékes egészségügyi államigazgatási szervhez és a szükséges további intézkedéseket megtegye.

 

 

Határidő:        2024. április 8.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges