Tisztelt Közgyűlés!

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4/2017. (I.26.) határozatával döntött az Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadásáról.

A Vízelvezetési rendszer továbbfejlesztésére a 1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban meghatározott keretösszeg az alábbiak szerint oszlik meg:

- 2017. évben 2.930.000.000 Ft.

- 2018. évben 1.870.000.000 Ft.

A hátralévő csapadékvíz-elvezetési munkák (tervezés, engedélyezés, közműkiváltás, kivitelezés) elvégzésére irányuló beruházás tervezett bekerülési értéke: 4.800.000.000 Ft.

Az 1876/2016. (XII. 28.) Korm. határozatban meghatározott keretösszeg szerint a tározó és környezetének turisztikai fejlesztésére, valamint a szabadidőpark kialakítására 1.800.000.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre.

A közösségi közlekedéssel érintett útszakaszok közül a Modern Városok Program keretében lehetőség nyílik a következő útszakaszok felújítására:

1

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos út között)

2

Alsóerdősor utca (Eperfa utca - Folyondár utca között)

3

Folyondár utca (Alsóerdősor utca – Törökbálinti út között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

5

Szovátai út (Sóskúti út – Szigetvári utca között)

Tekintettel arra, hogy a legtöbb esetben az útfelújításhoz csapadékvíz rendezés is szükséges, javaslom, hogy ezen beruházásokat a csapadékvíz programmal összhangban, a Társulás végeztesse el, amelynek előzetes költségbecslés szerinti költsége mindösszesen bruttó 885.000.000 Ft.

A Társulás a fenti beruházásokat kizárólag Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított pénzügyi forrásokból tudja megvalósítani. Ezért szükséges, hogy a megvalósításra szánt pénzeszközt a korábbi beruházásokhoz hasonlóan pénzeszköz átadási megállapodás keretében átadjuk.

A 885 millió Ft-ból jelenleg rendelkezésre álló pénzeszköz 800 millió Ft, amit Magyarország Kormánya 2016.12.28-án átutalt az önkormányzat számlájára, a fennmaradó 85 millió Ft-ot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az általános tartalék terhére megelőlegezi, majd azt az önkormányzat a Modern Városok Program kerete terhére utólag elszámolja.

Kérem a T. Közgyűlést az előterjesztésben foglaltak megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!


Érd, 2017. május 19.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által a város vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének lebonyolítására biztosított pénzügyi forrás 2017. évi ütemét - 2.930 millió Ft értékben - pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási ÖnkormányzatiTársulásnak, elszámolási kötelezettség mellett. 

2.  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által záportározó és környezetének turisztikai fejlesztésére, valamint a szabadidőpark kialakítására biztosított pénzügyi forrást - 1.800 millió Ft értékben - pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási ÖnkormányzatiTársulásnak, elszámolási kötelezettség mellett. 

3. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Modern Városok Programban Magyarország Kormánya által közösségi közlekedéssel érintett alábbi útszakaszok rekonstrukciójára biztosított pénzügyi forrást - 885 millió Ft értékben - pénzeszköz-átadási megállapodás keretében átadja az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási ÖnkormányzatiTársulásnak, elszámolási kötelezettség mellett a következő útszakaszok felújítására:

1

Szent István út (Tárnoki út – Kossuth Lajos út között)

2

Alsóerdősor utca (Eperfa utca - Folyondár utca között)

3

Folyondár utca (Alsóerdősor utca – Törökbálinti út között)

4

Csaba utca (Tárnoki út – Diósdi út között)

5

Szovátai út (Sóskúti út – Szigetvári utca között)

A 885 millió Ft-ból jelenleg rendelkezésre álló pénzeszköz a Modern Városok Programból 800 millió Ft, a fennmaradó 85 millió Ft-ot Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város 2017. évi költségvetésének általános tartaléka terhére megelőlegezi, és az önkormányzat a Modern Városok Program kerete terhére utólag elszámolja.

4. A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a pénzeszköz-átadási megállapodásokat készíttesse elő, és felhatalmazza annak aláírására.

Határidő:

-          1-2. pont vonatkozásában: a Modern Városok Program keretében biztosított forrásokról kötött támogatói okirat hatályba lépése és a pénzeszköz rendelkezésre állását követő 10. nap

-          3. pont vonatkozásában: 2017. május 31.

-          4. pont vonatkozásában: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges