Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés a 278/2017. (X.26.) határozatával döntött az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című projekt megvalósításának segítése céljából a hatályos településrendezési eszközök – 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete – módosításáról. A módosítás a szennyvíztisztító, és bevásárlóközpontok környezetében lévő területeket érinti a Budafoki út – Sulák u. – M6 autópálya – 6-os, 7-es elkerülő út területi lehatárolással.

Az önkormányzati tulajdonú területeken, a projekt keretében megvalósuló, kisvállalkozásokat segítő inkubátorház és csarnok mellett, a jelenleg még beépítetlen magántulajdonú területen is gazdasági fejlesztési szándék körvonalazódik. A településrendezési eszközök módosításának folyamatát a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: kormányrendelet) szabályai szerint kell elvégezni. A tervmódosítás általában hosszadalmas, több egyeztetési körben történő, sok államigazgatási véleményező szerv bevonásával zajló folyamat. A kormányrendelet 32.§ (6) bekezdés c) pontja azonban lehetőséget ad a módosítás ún. tárgyalásos eljárásban történő egyeztetésére abban az esetben, ha a tervmódosítás a Közgyűlés döntésével kiemelt fejlesztési területté nyilvánított területen történik, és a beruházás megvalósítása miatt indokolt. A tárgyalásos eljárás rövidebb időt vesz igénybe, a településrendezési eszközök módosítása hamarabb elvégezhető.

A tervezett projekt szerepel a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 2. ab) pontjában (kisvállalkozásokat támogató „vállalkozói falu”), ezért indokolt, hogy a Közgyűlés az érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítsa. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy az előterjesztés áttanulmányozása után, a tervezett beruházás megvalósításának elősegítése, és a településrendezési eszközök módosításának meggyorsítása érdekében nyilvánítsa az érintett területet kiemelt fejlesztési területté. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a projekt megvalósításához szükséges településrendezési eszközök módosításának gyorsabbá tétele indokolja.

 Érd, 2017. november 13.

 

dr. Bács István

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című projekt helyszínét tartalmazó területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. 

Határidő: módosítási eljárás megindítására - 30 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

A szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges