Tisztelt Közgyűlés! 

A Magyar Államkincstár 2017. október 30-án megküldött hivatalos levele alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának lehetősége van rendkívüli önkormányzati támogatás benyújtására.

Több önkormányzat jelzése nyomán az NGM megvizsgálta a szociális bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményekben foglalkoztatottak bérhelyzetét és megállapította, hogy a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására nyújtott támogatás nem minden esetben kezelte megfelelően az érintettek esetében a hatásokat. A kötelezően biztosítandó műszakpótlék miatt az érintett önkormányzatok számára önkormányzatok rendkívüli támogatásának igénylését tették lehetővé a Belügyminisztériummal közösen a Magyar Államkincstár által üzemeltetett ebr42 rendszer felületen.

Az igénylés benyújtása lehetőség, az önkormányzatoknak nem kötelező.

Az igénylés jogcíme „műszakpótlék bérintézkedés önkormányzat intézménye tekintetében”. Az igényelhető maximális összeg az érdi önkormányzat részére 10 538 335,- Ft, a pályázathoz önerő nem szükséges.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. november 20., a pályázat benyújtásához közgyűlési döntés szükséges.

A pályázaton elnyert összeget az önkormányzat fenntartásában és a Szociális Gondozó Központhoz tartozó Családok Átmeneti Otthona, Időseket Ellátó Központ, Férfi-Női Átmeneti Szálló és Éjjeli Menedékhelyen foglalkoztatott közalkalmazottak műszakpótlékának kifizetésére fordítható. 

Kérem a Közgyűlést, hogy a sikeres pályázat benyújtása érdekében előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatban foglaltakat fogadja el! 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a támogatás benyújtására előírt határidő betartása indokolja. 

Érd, 2017. november 13.

 

T. Mészáros András

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázatot nyújt be „műszakpótlék bérintézkedés önkormányzat intézménye tekintetében” jogcímen.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok benyújtására és aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges