Tisztelt Közgyűlés! 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 45. § (3) bekezdése értelmében a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az alábbi tájékoztatást adom: 

262/2017. (X.26.)

 

az érdi 13. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről

Határidő: folyamatos

A határozat a szolgáltató, a NEAK és az ÁNTSZ részére továbbításra került.

263/2017. (X.26.)

 

az érdi 14. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak ellátására feladat-ellátási szerződés kötéséről

Határidő: folyamatos

A határozat a szolgáltató, a NEAK és az ÁNTSZ részére továbbításra került.

265/2017. (X.26.)

 

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának módosításáról

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

A határozat az intézmény és a MÁK részére továbbításra került, a változásbejegyzés megtörtént.

266/2017. (X.26.)

 

a Szociális Gondozó Központ alapító okiratának 2018. január 1. napjától történő módosításáról

Határidő: a határozat továbbítására – a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet szerint

A határozat az intézmény és a MÁK részére továbbításra került, a változásbejegyzés megtörtént.

269/2017. (X.26.)

 

az érdi 15254 helyrajzi számú beépített ingatlan tulajdonközösségének megszüntetéséről szóló 243/2016. (XI.24.) határozat módosításáról

Határidő: szerződés aláírására 90 nap

A szerződés benyújtásra került Érd Járási Hivatal Földhivatali Osztályára.

270/2017. (X.26.)

 

a Szennyvízhálózat-fejlesztési Alap felhasználásáról

Határidő: 2017. november 15

A soron következő költségvetés módosításban átvezetésre került.

271/2017. (X.26.)

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztásáról

Határidő: 30 nap

A határozat továbbítása megtörtént.

272/2017. (X.26.)

 

a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére támogatás biztosításáról

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap

A szerződés megkötésre került.

273/2017. (X.26.)

 

az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány részére támogatás biztosításáról

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap

A szerződés megkötésre került.

274/2017. (X.26.)

 

a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére pályázat kiírásáról

Határidő: a pályázati kiírás továbbítására – 2017. november 6.

A Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény intézményvezetői munkakör betöltésére kiírt pályázati felhívás a 2017.11.14-ei Egészségügyi Közlönyben megjelent.

275/2017. (X.26.)

 

alapellátás biztosítására vonatkozó iskolaorvosi szerződés megkötéséről

Határidő: 30 nap a szerződés megkötésére

A szerződés aláírása megtörtént, és a NEAK és a szolgáltató részére továbbításra került.

276/2017. (X.26.)

 

az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont átépítése, és kapcsolódó létesítmények kivitelezési munkái – csapadékvíz csatorna kiváltása” elnevezésű beruházás építése kapcsán ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyásáról

Határidő: a megállapodás aláírására a határozat kézhezvételétől számított 15 munkanap

Az ingyenes közmű átadásról szóló határozat megküldésre került a beruházó NIF Zrt.-nek.

279/2017. (X.26.)

 

a 015/5 helyrajzi számú út ingatlan belterületbe csatolásának kezdeményezéséről

Határidő: földhivatali eljárás megindítására – 15 nap

A belterületbe vonáshoz szükséges földmérői műszaki munkarész megrendelésre került, annak megérkezése után adható be a kérelem Érd Járási Hivatal Földhivatali Osztályára.

280/2017. (X.26.)

 

az Érd Város Szociális Munkájáért Díj adományozásáról

Határidő: a díj átadására – a Közgyűlés novemberi ülése

Érd Város Szociális Munkájáért Díj a 2017. november 30-ai Közgyűlésen került átadásra.

292/2017. (XI.14.)

 

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetőjének ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos nyilatkozat kiadásáról

Határidő: döntés továbbítására – azonnal

A határozat továbbításra került az Érdi Tankerület részére.

 

236/2017. (IX.28.)

 

piac és vásár tartása céljából kötött határozatlan időtartamú üzemeltetési szerződés megszüntetéséről

Határidő:        folyamatos

A közös megegyezéssel történő megszüntetésről szóló megállapodás 2017. szeptember 29-én aláírásra került.

237/2017. (IX.28.)

 

az érdi 22881/4 hrsz-ú és az érdi 24196 hrsz-ú ingatlanok bérbe adásáról

Határidő:        folyamatos

A piacra vonatkozó bérleti szerződés 2017. szeptember 29-én aláírásra került.

238/2017. (IX.28.)

 

a vásár-piac fenntartójának és üzemeltetőjének kijelöléséről

Határidő:        folyamatos

A kijelölt fenntartó, (üzemeltető) átvezettetése a nyilvántartást vezető hatóságnál folyamatban van

239/2017. (IX.28.)

 

az Érd, Széles utcai 22881/4 hrsz-ú és 24196 hrsz-ú ingatlanokon tartandó vásár-piac üzemeltetési szabályzatának jóváhagyásáról

Határidő:        folyamatos

Az Érd MJV Piac üzemeltetési Szabályzata a bérleti szerződés melléklete, mely 2017. szeptember 29-én aláírásra került.

240/2017. (IX.28.)

az Érd, Erika u. 6. szám alatti, 22284/2 hrsz.-ú önkormányzati ingatlan hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

Határidő: szerződés aláírására 60 nap

A szerződés  aláírásra került.

242/2017. (IX.28.)

 

az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának második módosításáról

Határidő: azonnal

A Társulási Megállapodás módosításának aláírása megtörtént.

Érd, 2017. november 24. 

T. Mészáros András