Tisztelt Közgyűlés! 

Az Állami Számvevőszék a V-1325-163/2016. iktatószámú programjaiban meghatározott kritériumok szerint ellenőrzést végzett Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló Érdi Sport Kft-nél. Az ellenőrzés a 2012. január 1 - 2015. december 31. közötti időszakot érintette.

Az ellenőrzés célja annak értékelése volt, hogy az önkormányzat vagyongazdálkodási tevékenysége során szabályszerűen gyakorolta-e a tulajdonosi jogait; a gazdasági társaság szabályozottsága, gazdálkodása és vagyongazdálkodási tevékenysége, bevételeinek és ráfordításainak elszámolása megfelelt-e a jogszabályi és tulajdonosi előírásoknak; a gazdasági társaság fizetőképessége biztosított volt-e a gazdálkodás során. 

Az Állami Számvevőszék által közreadott jelentés a tájékoztató 1. számú mellékletét képezi.

Az ellenőrzési jelentés megállapításai alapján Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonosi joggyakorlása szabályszerű volt. A Társaság vagyongazdálkodása összességében megfelelt a jogszabályi előírásoknak, fizetőképessége biztosított volt, a jogszabályban előírt beszámolási kötelezettségeit határidőben teljesítette.

A jelentés intézkedést igénylő javaslatot a szabályzatok elkészítése és aktualizálása, a közzétételi kötelezettség teljesítése, az éves beszámoló kiegészítő mellékletének tartalmi elemei, a személyi jellegű ráfordítások elszámolása és a közbeszerzési eljárások lebonyolítása tárgyában fogalmazott meg a Társaság ügyvezetője számára. 

Az Állami Számvevőszék intézkedést igénylő javaslatai alapján, az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 33. §-ban foglaltak szerint a társaság ügyvezetője elkészítette az intézkedési tervet, amelyek a tájékoztató 2. számú mellékletét képezi. 

Kérem a T. Közgyűlést a tájékoztató tudomásul vételére! 

Érd, 2017. november 23. 

T. Mészáros András