Tisztelt Közgyűlés! 

Amint az a T. Képviselőtársaim előtt is ismert lehet, 2017. január 20-án éjjel Olaszországban, Verona közelében egy magyar diákokat szállító autóbusz máig nem tisztázott körülmények között súlyos balesetet szenvedett, melynek következtében tizenhatan meghaltak, több sérült pedig jelenleg is életveszélyes állapotban van. 

A tragédia miatt 2017. január 23. napjára Magyarország Kormánya Nemzeti Gyásznapot hirdetett. 

Az Érdi Ifjúsági Önkormányzat ugyanezen a napon mécses gyújtással egybekötött emlékezést tartott az érdi Főtéren az elhunytak emlékére. 

A tragédiára tekintettel települési képviselőként arra teszünk javaslatot, hogy a Közgyűlés – együttérzésének kinyilvánítása mellett –, a baleset sérültjei és az elhunytak hozzátartozói részére nyújtson anyagi támogatást. 

Az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet 28. § (2) bekezdése alapján tájékoztatom a T. Közgyűlést, hogy az előterjesztés sürgősségét a támogatás mielőbbi biztosítása indokolja. 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2017. január 23.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése részvétét fejezi ki a 2017. január 20-án bekövetkezett olaszországi busztragédiában elhunytak hozzátartozói felé.

A Közgyűlés a baleset sérültjei és az áldozatok hozzátartozói részére 1.000.000 forintos támogatást nyújt, melynek biztosítására az önkormányzat 2017. évi költségvetésében kötelezettséget vállal.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a pénzadományokat gyűjtő szervezet felé tegye meg a szükséges intézkedéseket. 

Határidő: támogatási szerződés megkötésére: 60 nap 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges