Tisztelt Közgyűlés!

Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-126135), az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., Cg.: 13-09-133410), és az Érdi Városi Televízió és KulturálisSzolgáltató Közhasznú Nonprofit  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Budai út 16-18.; cégjegyzékszám: 13-09-104357) önkormányzatunk kizárólagos tulajdonában áll. A társaságok felügyelő bizottsága a működésre vonatkozó ügyrendjét a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény és a társaság alapító okiratának keretei alapján maga alkotja meg. 

Tekintettel arra, hogy a felügyelő bizottsági ügyrendet a Ptk. 3:122. § (3) bekezdése alapján a gazdasági társaság legfőbb szerve, esetünkben az alapító közgyűlése hagyja jóvá, kérem a T. Közgyűlést, hogy a felügyelő bizottságok által megalkotott ügyrendeket a határozati javaslatok elfogadásával hagyja jóvá! 

Érd, 2017. január 16.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Alispán u. 2.; cégjegyzékszám: 13-09-126135) felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

 HATÁROZATI JAVASLAT II.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 2030 Érd, Velencei út 39-41., Cg.: 13-09-133410) felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT III.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító az Érdi Városi Televízió és KulturálisSzolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely. 2030 Érd, Budai út 16-18.; cégjegyzékszám: 13-09-104357) felügyelő bizottságának ügyrendjét a határozat melléklete szerinti tartalommal jóváhagyja. 

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

Felügyelő Bizottság jegyzőkönyve