Tisztelt Közgyűlés!

A Közgyűlés 2017. május 25-ei ülésén a civil szervezetek támogatására elkülönített 15 millió forintból a Közrendvédelmi Keretre eredetileg biztosított 500.000 forintot a keret kihasználatlansága miatt átcsoportosított a Sport és Ifjúsági Keretre. 

Tekintettel arra, hogy a Közrendvédelmi Keretre érkezett pályázat, azt javaslom, hogy a Közgyűlés az 500.000 forintot állítsa vissza a Közrendvédelmi Keretre. 

Az átcsoportosításnak akadálya nincs, mivel a Sport és Ifjúsági Bizottság a fenti összeget nem osztotta fel a saját keretére pályázó civil szervezetek között. 

Kérem a T. Közgyűlést, hogy fogadja el a határozati javaslatot! 

Érd, 2017. június 16.

 

 

 

elnök

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a civil szervezetek támogatására elkülönített főösszeg egyes keretek közötti felosztásáról szóló 43/2017. (II.23.)határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

 „Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a civil szervezetek támogatására elkülönített összeget az alábbiak szerint osztja fel az egyes keretek között: 

Természet és környezetvédelmi keret:

1.500.000,- Ft,

Egészségügyi keret:

1.000.000,- Ft,

Szociális keret:

1.000.000,- Ft,

Kulturális keret:

6.000.000,- Ft,

Sport és ifjúsági keret:

5.000.000,- Ft,

Közrendvédelmi keret:

ű0.000,- Ft,

Összesen:

15.000.000,- Ft.”

 

Határidő: a döntés továbbítására - azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.