Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2017.04.27.

Ingatlan közterületből való kivonása

Javaslat az érdi 3264 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlan közterületből való kivonására


Tovább...

Közlekedési tanulmány készítése közös finanszírozásban - Érd, Diósd, Törökbálint

Javaslat közlekedési tanulmány készítésére Érd, Diósd és Törökbálint települések közös finanszírozásában


Tovább...

TSZT és HÉSZ módosítás véleményezésének lezárása

Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv, és Helyi Építési Szabályzat módosítás véleményezésének lezárására

Tovább...

ÉTCS Kft felügyelő bizottsági tag megválasztása

Javaslat az Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság új felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Tovább...

ÉTH Kft társasági szerződés módosítása

Javaslat az ÉTH Kft.-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatalára 


Tovább...

Érd és Térsége Regionális Hulladékgazgálkodási Társulás - megállapodás módosítása

Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Tovább...

Személyes gondoskodást nyújtó ellátásokra vonatkozó önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Tovább...

A közterületek használatáról szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítása

Javaslat a közterületek használatáról  szóló 68/2011. (X.26.) önkormányzati rendelet módosítására 

Tovább...