Tisztelt Közgyűlés!

A Széchenyi 2020 keretében 2017.03.21-én megjelent a „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című (VEKOP-5.3.3-17 kódszámú) pályázati felhívás, melynek lényeges elemei, feltételei, az alábbiak: 

1. A támogatás célja:

A támogatás célja, hogy a mindennapi közlekedési célú utazások esetén növekedjen a gyalogos, kerékpáros és/vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya a közlekedők körében, hozzájárulva ezzel az élhetőbb és fenntarthatóbb városi környezet kialakulásához, valamint az alacsonyabb károsanyag-kibocsátási szint eléréséhez.

2. A támogatást igénylők köre:

Többek között Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata.

Önállóan nem, konzorciumi partnerként nyújthatnak be támogatási kérelmet többek között az alábbi szervezetek:

- jogszabály alapján meghatározott kizárólagos építtetők (pl.: NIF Zrt.)

3. A támogatás mértéke: 100%

4. A támogatás összege: min. 100 millió Ft, max. 3 000 millió Ft.

5. A támogatás formája: vissza nem térítendő.

6. Támogatható tevékenység esetünkben:

A) Kerékpárosbarát fejlesztés

B) Forgalomcsillapítás, akadálymentesítés

C) Az utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az elővárosi közlekedésben, közlekedésbiztonság javítása

 

Az elszámolható költségek köre:

I.)                 Projektelőkészítés költségei

II.)              Beruházáshoz kapcsolódó költségek

III.)           Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások költségei

IV.)           Projektmenedzsment költségek

V.)              Adók, közterhek

VI.)           Tartalék

A projekt megvalósítása során az alábbi műszaki-szakmai tartalommal kapcsolatos elvárásoknak kell megfelelni: 

·         Olyan beruházás támogatható, amely eredményeként a fenntartható közlekedési módok előnyben részesülnek, és a projekt eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva.

·         A projekt a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül tervezésre valamennyi közlekedő igényeinek a figyelembevételével. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 52/2017. (III.9.) határozatával már döntött az állami tulajdonban levő út- és csomópontfejlesztések előkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről a NIF Zrt.-vel. A határozatban foglalt döntés végrehajtásaként 23/20180/1/2017 iktatószámon 2017. március 24. keltezéssel megkötésre került az együttműködési megállapodás. Az 52/2017. (III.9.) határozatával a projektek megvalósításához szükséges előkészítési költségeket Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségvetése terhére vállalta, mely költség azonban elszámolható lesz jelen pályázat terhére, így a saját forrás bevonása nem szükséges, egyúttal e határozat módosítását is javaslom.

A VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázati felhívásra benyújtandó támogatási kérelmekhez és azt követően, nyertesség esetén a pályázat megvalósításához új Konzorciumi együttműködési megállapodások megkötése szükséges. A Konzorciumi együttműködési megállapodások formanyomtatványok, melyek a pályázati felhívás részei.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében-előkészítésre és megvalósításra- az alábbi támogatási kérelmeket kívánja benyújtani:

Támogatási kérelem címe

Igényelt támogatás összege

Beruházás összköltsége

Körforgalom építése a Zámori - Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton

781 6ű 000 Ft

781 6ű 000 Ft

Körforgalom építése a Zámori - Fehérvári út csomópontban, a kapcsolódó 8104 jelű út rekonstrukciója

1 307 000 000 Ft

1 307 000 000 Ft

Az Érd, Iparos út - Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával

638 700 000 Ft

638 700 000 Ft

Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával

1 317 700 000 Ft

1 317 700 000 Ft

 

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a pályázatok előkészítését és benyújtását támogassa, és hatalmazza fel a Polgármestert a pályázat benyújtásáról, valamint a pályázat megvalósításáról szóló Konzorciumi Megállapodás megkötésére! 

Érd, 2017. április 20.

 

T. Mészáros András

 

 

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Körforgalom építése a Zámori - Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton” címmel Körforgalmú csomópont építésére a Vadlúd utcai csomópontban a 8104 jelű úton (hrsz.: 041, 025, 028, 034/10, 16881, 042/75), mindösszesen 781.650.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 781.650.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz és a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására és a támogatási kérelem benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Körforgalom építése a Zámori - Fehérvári út csomópontban, a kapcsolódó 8104 jelű út rekonstrukciója” címmel Körforgalmú csomópont építésére a Zámori – Fehérvári út csomópontban, és a kapcsolódó 8104 jelű út rekonstrukciójára (hrsz.: 041, 17086, 17545/2, 17777), mindösszesen 1.307.000.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 1.307.000.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz és a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására és a támogatási kérelem benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

 

HATÁROZATI JAVASLAT III. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Iparos út - Folyondár utca közötti szakasz rekonstrukciója jelzőlámpás csomópont kialakításával” címmel Az Érd, Törökbálinti út Iparos – Szövő utca (Folyondár utca) közötti szakasz rekonstrukciójára, és jelzőlámpás csomópont kialakítására (hrsz.: 2858, 3171, 7826, 2859), mindösszesen 638.700.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 638.700.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz és a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására és a támogatási kérelem benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges. 

 

HATÁROZATI JAVASLAT IV. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zártkörűen működő részvénytársasággal Konzorciumi Együttműködési Megállapodás keretében a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be „Az Érd, Törökbálinti út, Szövő utca - Felsővölgyi utcáig tartó út rekonstrukciója körforgalom kialakításával” címmel Az Érd, Törökbálinti út Iparos – Szövő utca (Folyondár utca) közötti szakasz rekonstrukciójára, és a Felsővölgyi úti csomópontban körforgalmú csomópont kialakítására (hrsz.: 2858, 2661, 7875, 0239/3, 4268/6), mindösszesen 1.317.700.000,- Ft beruházási összköltséggel, melyből 1.317.700.000,- Ft-ot a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú pályázatból kíván finanszírozni. 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a benyújtáshoz és a megvalósításhoz szükséges Konzorciumi együttműködési megállapodások aláírására és a támogatási kérelem benyújtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.

  

HATÁROZATI JAVASLAT V. 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a NIF Zrt.-vel az állami tulajdonban levő út- és csomópontfejlesztések előkészítésére vonatkozó együttműködési megállapodás megkötéséről szóló 52/2017. (III.9.) határozatát az alábbiak szerint módosítja: 

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy a Magyarország Kormánya, és Érd Megyei Jogú Város között létrejött együttműködési megállapodás végrehajtásával összefüggő feladatokról szóló 1504/2015. (VII. 23.) Korm. határozat 3. c) pontja szerinti, állami tulajdonú és kezelésű utakon elvégzendő építési beruházások előkészítése érdekében Együttműködési Megállapodást köt a NIF Zrt.-vel. 

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás megkötésére.” 

Határidő: azonnal 

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges.