Tisztelt Közgyűlés!

I. A Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium lengyel testvériskolai csoportja látogatásának költségeihez, a felnőtt kísérők ellátásának biztosításához igényelt 194.800,- Ft összegű támogatást az önkormányzattól. Érd Megyei Jogú Város testvérvárosának, Lubaczownak a Przemyslaw Inglot 1. gimnáziumával az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium 2003 óta tart fenn tartalmas testvériskolai kapcsolatot. A közel 15 éves kapcsolat alkalmat ad a tanulóknak a lengyel kultúra megismerésére, illetve hazánk épített és természeti értékeinek bemutatására a lengyel barátoknak. A 2017. október 2-a és 6-a között lezajlott látogatás alkalmával 60 tanuló és az őket kísérő igazgató, 3 idegen nyelvszakos pedagógus 2 sofőrrel érkezett Magyarországra. A vendég tanulók elszállásolása diákoknál történt, a kísérőké pedig Százhalombattán az Ebatta panzióban. 

A tartalmas testvériskolai kapcsolat miatt javaslom, hogy a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részesüljön 194.800,- Ft-os támogatásban. 

II. Az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy a BME Építészmérnöki Kar 2017/2018. őszi félévének Belső terek építészete és Részletképzés és Kompozíció tárgyak hallgatói számára kiírt pályázat díjazásához hozzájárulást kérjen. A pályázat tárgya a 2015-ben az Érdikumba felvett Sárd utcai Jószomszédság Könyvtár és Csuka Zoltán emlékház kulturális és építészeti értékének megfelelő építészeti, belsőépítészeti koncepció kidolgozása, az érdligeti városrész Budapestről is könnyen megközelíthető lehetséges kulturális pontjaként. A pályázat mellékleteként kiadott felmérési terveket, a jelen állapot dokumentációját és a beérkezett pályázatokat a könyvtár és a város rendelkezésére bocsájtanák. A beérkezett pályaműveket 2018 februárjában a Városi Galériában szeretnék kiállítani. 

Az átadásra felajánlott dokumentáció jó kiindulópontja lehet egy jövőbeli hazai, vagy EU-s támogatású kulturális célú beruházás előkészítésének és emiatt javaslom, hogy az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány részesüljön 150.000,- Ft-os támogatásban. 

Tekintettel arra, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alapítványi forrás átvételéről és átadásáról a Közgyűlés jogosult dönteni, kérem a T. Közgyűlést, hogy a támogatások végrehajtása érdekében fogadja el a határozati javaslatokat! 

Érd, 2017. október 18.

 

 

T. Mészáros András

HATÁROZATI JAVASLAT I.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány részére, az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium lengyel testvériskolai csoportjának 2017. októberi érdi látogatása költségeihez 194.800,- Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges

 

HATÁROZATI JAVASLAT II. 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva az Épülettervezés Oktatásáért Alapítvány részére ”A Sárd utcai Jószomszédság Könyvtár és Csuka Zoltán emlékház kulturális és építészeti értékének megfelelő építészeti, belsőépítészeti koncepció kidolgozása, az érdligeti városrész Budapestről is könnyen megközelíthető lehetséges kulturális pontjaként” tárgyú pályázat díjazásának költségeihez 150.000,- Ft összegű támogatást biztosít. 

A támogatás fedezete az önkormányzat 2017. évi költségvetésében a 16. melléklet K512 során a polgármesteri keretben rendelkezésre áll. 

Határidő: a támogatási szerződés aláírása – 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester 

Szavazás módja: nyílt szavazás, egyszerű többség szükséges