Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

109/2023. (IV. 27.) határozata

 

a FESTAL tömbre vonatkozó telepítési tanulmányterv elfogadásáról és megállapodás megkötéséről

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a határozat 1. melléklete szerinti telepítési tanulmányterv alapján támogatja a Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbre (FESTAL tömb) vonatkozó helyi építésügyi előírások módosításának kidolgozását.

 

  1. A Közgyűlés egyetért a Dezső utca – Bulcsú utca – Bikavér utca – Dávid utca által határolt telektömbre (FESTAL tömb) vonatkozó fejlesztési célok megvalósulását elősegítő, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 30/A. §-ban foglaltak szerinti településrendezési szerződés megkötésével és felhatalmazza a polgármestert, hogy – a határozat 2. mellékletét képező – megállapodás-tervezet tartalmának megfelelő szerződést aláírja.

 

  1. A településrendezési szerződésben az önkormányzat nevében eljáró polgármester vállalja, hogy az érintett tervezési területre vonatkozó településrendezési eszközök módosítására irányuló eljárást a vonatkozó jogszabályok szerint lefolytatja, az elkészült tervezetet a Közgyűlés elé terjeszti.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve a településrendezési szerződésben foglaltak szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester