Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

110/2023. (IV. 27.) határozata

 

az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcímen pályázatot nyújt be az alábbi pályázati jogcímeken:

  • jogerős bírósági ítélettel összefüggésben fennálló tartozás;
  • helyi iparűzési adó visszafizetés;
  • közüzemi díjtartozások;
  • egyéb tartozások.

 

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges jognyilatkozatok megtételére és a pályázat benyújtására.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve 2023. június 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester