Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

112/2023. (IV. 27.) határozata

 

a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz történő csatlakozásról

 

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 5. pontja alapján úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2023. november 1. napjától csatlakozni kíván a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz.

 

  1. A Közgyűlés a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulás társulási megállapodásában foglaltakat elfogadja, annak rendelkezéseit – csatlakozása esetén – magára nézve kötelezőnek tekinti, illetve a tagdíjfizetési kötelezettség pénzügyi fedezetét az önkormányzat mindenkori költségvetésében biztosítja.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges dokumentumok aláírására, egyúttal felkéri, hogy jelen döntést küldje meg a Társulási Tanács elnökének.

 

 

Határidő:         döntés továbbítására – 2023. április 30.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester