Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

113/2023. (IV. 27.) határozata

 

a ,,Bölcsődei nevelés fejlesztése” RRF-1.1.2. azonosítószámú pályázathoz az Érdi Horvát Önkormányzat részére tulajdonosi hozzájárulás megadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet alapján – úgy határoz, hogy a tulajdonában álló Érd, 24285 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület minősítésű, 2841 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Vető utca 32. szám alatti és az Érd, 24286 hrsz-ú, kivett lakóház, udvar minősítésű, 1313 m2 nagyságú, természetben a 2030 Érd, Vető utca 34. szám alatt található ingatlanokra vonatkozóan tulajdonosi hozzájárulást ad az Érdi Horvát Önkormányzat részére abból a célból, hogy az RRF-1.2.2. azonosítószámú Bölcsődei nevelés fejlesztése” című  pályázati felhívásra megvalósítási helyszínként az ingatlanokat megjelölje, pozitív pályázati bírálat esetén azon a pályázatban foglalt tevékenységeket megvalósítsa, a létrehozásra kerülő intézményt működtesse.

 

 

Határidő:         döntés továbbítására – öt nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester