Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

115/2023. (IV. 27.) határozata

 

a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény, a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet előírásainak megfelelően a Magyar Földrajzi Múzeum (Érd, Budai út 4.) igazgató munkakörének betöltésére a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester