Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

116/2023. (IV. 27.) határozata

 

a Magyar Földrajzi Múzeum intézményvezetői feladatainak ellátására benyújtott pályázatokat véleményező bizottság létrehozásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a kulturális intézményben foglalkoztatottak munkaköreiről és foglalkoztatási követelményeiről, az intézményvezetői pályázat lefolytatásának rendjéről, valamint egyes kulturális tárgyú rendeletek módosításáról szóló 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdése alapján – a benyújtott pályázatok véleményezésére az alábbi bizottságot hozza létre:

 

          - Szűcs Gábor alpolgármester,

- Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke,

- Csornainé Romhányi Judit, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja

- Lengyel Péter, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,

- T. Mészáros András, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság képviselő tagja,

- Vermes Zoltán kulturális tanácsos,

- Mayer Péter, a Polgármesteri Hivatal Humán-szolgáltatási Főosztályának főosztályvezetője,

- Prof. dr. Vig Károly, a Savaria Múzeum tudományos igazgatóhelyettese, a 39/2020. (X.30.) EMMI rendelet 6. § (1) bekezdés cb) pontja szerinti szakértő,

- Lehoczki Zsuzsanna helytörténész, muzeológus, az intézmény alkalmazottainak egy képviselője.

 

 

Határidő:         azonnal, illetve a pályázati felhívás szerint

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester