Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

123/2023. (IV. 27.) határozata

 

az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségének meghatározásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátások szolgáltatási önköltségét 2023. június 1-jétől az alábbiak szerint határozza meg:

Az egyes ellátási formák szolgáltatási önköltsége

Ellátási forma szolgáltatási egység

Szolgáltatási
önköltség (forint)

Bölcsőde

 

1. Bölcsődei gondozás naponta

8 082

2. Időszakos gyermekfelügyelet naponta

8 082

3. Házi gyermekfelügyelet óránként

3 320

Étkeztetés

 

4. Helyben fogyasztott étkeztetés naponta

2 484

5. Kiszállított étkeztetés naponta

2 590

Házi segítségnyújtás

 

6. Személyi gondozás óránként

4 455

7. Szociális segítés óránként

10 182

8. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás naponta

306

Támogató szolgálat

 

9. Személyszállítás kilométerenként

233

10. Személyi segítés óránként

9 752

Idősek nappali ellátása

 

11. Napközbeni tartózkodás naponta

4 054

12. Személyszállítás naponta

1 070

Demens személyek nappali ellátása

 

13. Napközbeni tartózkodás naponta

5 068

14. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel naponta

5 984

15. Személyszállítás naponta

1 070

Fogyatékos személyek nappali ellátása

 

16. Napközbeni tartózkodás naponta

6 461

17. Napközbeni tartózkodás étkeztetéssel naponta

7 377

Átmeneti ellátás

 

18. Családok átmeneti otthona naponta

9 776

19. Hajléktalanok átmeneti szálláshelye naponta

5 457

Tartós bentlakást nyújtó ellátás

 

20. Idősek otthona naponta

20 981

                       A feltüntetett összegek az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

 

Határidő:         azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester