Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

125/2023. (IV. 27.) határozata

 

a Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Parkváros Gyermekeiért Alapítvány (2030 Érd, Törökbálinti utca 1.) részére 150 000 forint támogatást biztosít a 2023. évi polgármesteri keret terhére a Teleki Sámuel Általános Iskola névfelvételének 30. és fennállásának 90. évfordulója alkalmából 2023. május 5-én megrendezésre kerülő ünnepségre érkező testvériskolák intézményvezetőinek szállásköltségeire.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 2023. május 5.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester