Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

126/2023. (IV. 27.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2023. április 27-ei zárt ülése napirendjének elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 2023. április 27-ei zárt ülésének napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

 

NAPIREND:

 

  1. Településképi bejelentés tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

            Előadó:             Szűcs Gábor alpolgármester

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester