Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

80/2023. (III. 30.) határozata

 

az Érdi Kincses Óvoda öt éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2023. szeptember 1-jétől 2028. augusztus 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési programját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

 

A Közgyűlés a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése alapján a 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig tartó továbbképzési időszakra az Önkormányzat által támogatott képzések körét az Érdi Kincses Óvodában az alábbiak szerint határozza meg:

 

Szakvizsgára vonatkozó alprogram tekintetében:

  • az óvodavezető utánpótlás biztosításához szükséges közoktatás vezetői szakvizsga.

 

Közoktatás vezetői szakvizsga:

A képzés időtartama: 4 félév

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a szakvizsgára vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 600.000,- Ft.

 

Továbbképzésre vonatkozó alprogram tekintetében:

  • integrált nevelést segítő továbbképzés,
  • módszertani és nevelési témájú képzések,
  • tehetséggondozás,
  • Zöld Óvoda kritérium megvalósítása és koordinálása,
  • hagyományőrzés, hagyományápolás,
  • egészséges életmódra nevelés.

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a továbbképzésre vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 400.000,- Ft.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a továbbképzési program megvalósításához szükséges évi 1.000.000,- Ft-nak az intézmény 2024-2028. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester