Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

81/2023. (III. 30.) határozata

 

az Érdi Szivárvány Óvoda öt éves továbbképzési programjának fenntartói elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2023. szeptember 1-jétől 2028. augusztus 31. napjáig tartó időszakra vonatkozó továbbképzési programját megtárgyalta és az abban foglaltakat elfogadja.

 

A pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezései értelmében a 2023. szeptember 1. napjától 2028. augusztus 31. napjáig tartó továbbképzési időszakra az Önkormányzat által támogatott képzések körét az Érdi Szivárvány Óvodában az alábbiak szerint határozza meg:

 

Szakvizsgára vonatkozó alprogram tekintetében:

 • az óvodavezető utánpótlás biztosításához szükséges közoktatás vezetői szakvizsga,
 • sajátos nevelésű igényű gyermekek ellátásához igazodó szakirány,
 • óvodai gyógypedagógus szakirányú továbbképzési szak.

 

Közoktatás vezetői szakvizsga:

A képzés időtartama: 4 félév

 

Fejlesztőpedagógus szakirány:

A képzés időtartama: 4 félév

 

Óvodai gyógypedagógus szakirányú továbbképzési szak:

A képzés időtartama: 4 félév

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a szakvizsgára vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 600.000,- Ft.

 

Továbbképzésre vonatkozó alprogram tekintetében:

 • pedagógus kompetenciaterületekre és tartalmakra koncentráló képzések,
 • módszertani és nevelési témájú képzések,
 • integrált nevelést segítő továbbképzés,
 • tehetséggondozás,
 • Zöld Óvoda kritérium megvalósítása és koordinálása,
 • hagyományőrzés, hagyományápolás,
 • egészséges életmódra nevelés,
 • gyermekek mozgásfejlesztése
 • értelmi nevelést segítő képzések,
 • gyermeki játékok és készségfejlesztés,
 • mérési, értékelési képzés,
 • informatikai ismeretek képzés.

 

 

A fenntartói támogatás javasolt mértéke a továbbképzésre vonatkozó alprogram megvalósításához intézményenként évi 400.000,- Ft.

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a továbbképzési program megvalósításához szükséges évi 1.000.000,- Ft-nak az intézmény 2024-2028. évi költségvetésébe való betervezéséről gondoskodjon.

 

 

Határidő:         a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester