Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

83/2023. (III. 30.) határozata

 

a Diósd Város Önkormányzatával fennálló ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Diósd Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződés felmondásáról szóló 309/2022. (XII.13.) határozatát visszavonja.

 

A Közgyűlés a 163/2019. (VI. 27.) határozata alapján Diósd Város Önkormányzatával megkötött ellátási szerződést közös megegyezéssel, 2023. június 30-ai hatállyal megszünteti.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a Szociális Gondozó Központ Érd szolgáltatási kapacitásának figyelembevételével Diósd Város Önkormányzatával egyeztetést folytasson egyes szolgáltatások tekintetében új megállapodás megkötéséről.

 

 

Határidő:         a döntés továbbítására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester