Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

317/2023. (X. 26.) határozata

 

a TUSCULANUM Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a TUSCULANUM Alapítvány (2030 Érd, Gárdonyi Géza utca 1/B.) részére 300 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál dologi költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására – november 15.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester