Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

351/2023. (XI. 30.) határozata

 

betegbeutalási rend módosításának kezdeményezéséről

 

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az egészügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 5/B §-a alapján – kapacitás átcsoportosítás nélkül, ellátási érdekből kezdeményezi az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatal által 2016. december 5-én IF-14930-66/2016. számon, gyermek ortopédiai ellátás és csípőszűrés tevékenységekre kiadott betegbeutalási rend, az abban szereplő ellátási terület módosítását annak érdekében, hogy a fenntartásában működő Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény területi ellátási kötelezettsége Törökbálint település tekintetében megszűnjön.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pontban foglaltak alapján kérelmet nyújtson be az illetékes egészségügyi államigazgatási szervhez és a szükséges további intézkedéseket megtegye.

 

 

Határidő:         2023. december 31.

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester