Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

353/2023. (XI. 30.) határozata

 

az Érd 097/2, a 097/8 és a 097/9 hrsz-ú ingatlanok belterületbe vonásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016.(III.31.) önkormányzati rendelet végrehajtásaként belterületbe vonja:

 

  • az Érd külterület 097/2 helyrajzi számú, kivett, gazdasági épület, udvar megnevezésű, 747 m² nagyságú ingatlant,
  • az Érd külterület 097/8 helyrajzi számú, kivett, telephely megnevezésű, 2238 m² nagyságú ingatlant,
  • valamint az Érd külterület 097/9 helyrajzi számú, kivett, lakóház, udvar megnevezésű, 606 m² nagyságú ingatlant.

 

A belterületbe vonással felmerülő hatósági és egyéb díjak az ingatlantulajdonosokat terhelik.

 

 

Határidő:         továbbításra – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester