Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

354/2023. (XI. 30.) határozata

 

az Érd, Nyírfa u. 11. szám alatti (7345 hrsz-ú) önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25.§ (1) bekezdésében biztosított hatáskörében eljárva – bérbe adja a pályázat útján hasznosításra meghirdetett Érd, Nyírfa u. 11. szám alatt található, Érd belterület 7345 hrsz-ú, ”kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű önkormányzati ingatlanban található – a mellékelt alaprajzon jelölt – 20 m² gazdasági épületrészt  az Érdi Baptista Gyülekezet (székhely: 2030 Érd, Bajcsy-Zsilinszky út 163.) részére az alábbi feltételekkel:

 

  • a bérlemény hasznosítási jellege: élelmiszer tárolás;
  • bérleti díj: 40.800,- Ft + ÁFA/hó;
  • fizetési mód: havonta, a bérbeadó által kiállított számlán szereplő határidőig átutalással;
  • kaució összege: bruttó 81.600,- Ft, melyet a bérleti szerződés aláírásával egyidejűleg kell megfizetni;
  • a bérleti szerződés időtartama: határozatlan idő, rendes felmondási idő 90 nap;
  • az ingatlan önálló közüzemi mérőórákkal rendelkezik, ezért a bérlő köteles a bérleti díjon felül a közüzemi számlák fizetésére is.

 

Határidő:         pályázó értesítésére 8 munkanap, szerződés aláírására 60 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester