Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

355/2023. (XI. 30.) határozata

 

önkormányzati ingatlan székhelyként történő bejegyzéséhez hozzájárulás megadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése, mint a tulajdonosi jogok gyakorlója hozzájárul, hogy a létrehozás alatt álló Földrajzi Múzeumi Alapítvány az Érd, Budai út 4. szám alatti, Érd belterület 22713 helyrajzi számú, kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlant az alapítvány a székhelyeként bejegyeztesse.

 

 

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester