Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

356/2023. (XI. 30.) határozata

 

a 20-as számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a PIM-MED Betéti Társasággal (székhely: 2315 Szigethalom, Táncsics M. u. 12., cégjegyzékszám: 13-06-051774,) feladat-ellátási szerződést köt 2024. február 1-jétől 2029. január 31-éig terjedő időtartamra a 20-as számú háziorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására. A háziorvosi tevékenységet személyesen dr. Pityi Imre László háziorvos látja el.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a PIM-MED Betéti Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a PIM-MED Betéti Társaság az Érd, Riminyáki út 25. szám (hrsz: 13752/A/2) alatt található rendelőt – mely az önkormányzat haszonélvezetében áll – a feladat-ellátási szerződés időtartamára a továbbiakban is telephelyként működtesse és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A telephely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi kötelezettség nem, tárgyi, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a haszonkölcsön szerződésben foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő:         30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester