Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

359/2023. (XI. 30.) határozata

 

a 14-es számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására vonatkozó feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése feladat-ellátási szerződést köt a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-230604, székhely: 2030 Érd, Diósdi út 30.) a 14-es számú vegyes fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátására 2024. március 1-jétől 2029. február 29-éig tartó, határozott időtartamra. A feladatot személyesen ellátó fogorvos: dr. Sárkány Soma.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a feladat-ellátási szerződés aláírására.

 

A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

A Közgyűlés hozzájárul továbbá, hogy a Szimicsku-Dental Fogászati Korlátolt Felelősségű Társaság a Dr. Romics László Egészségügyi Intézményben (2030 Érd Felső u. 39-41.) lévő rendelőt a továbbiakban is telephelyként működtesse, és azt valamennyi hatóságnál, bíróságnál, egyéb szervezetnél ekként regisztráltathassa. A székhely működtetésével kapcsolatosan az Önkormányzatot személyi, tárgyi kötelezettség nem terheli, illetve a helyiséggel kapcsolatos kötelezettség a jogszabályban foglaltak szerint terheli.

 

 

Határidő:         30 nap a szerződés megkötésére

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester