Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

361/2023. (XI. 30.) határozata

 

iskolaorvosi feladatok ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott egészségügyi alapellátás feladatainak teljesítése érdekében – az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1997. (IX. 3.) NM rendeletben foglalt iskolaorvosi feladatok ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

 

Határidő:         30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester