Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

362/2023. (XI. 30.) határozata

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának a Víz Koalícióhoz való csatlakozásáról

 

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata csatlakozni kíván a Víz Koalícióhoz.

 

  1. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Víz Koalíció céljaival egyetért és annak munkájában részt vállal.

 

  1. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a csatlakozáshoz szükséges jognyilatkozatok aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.

 

 

Határidő:         csatlakozási kérelem továbbítására – 15 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester