Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

366/2023. (XI. 30.) határozata

 

a Masters Sportegyesület részére támogatás biztosításáról

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Masters Sportegyesület (székhelye: 2030 Érd, Alsó utca 71.) részére 300.000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartalék előirányzat terhére.

 

 

Határidő:         a szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester