Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

270/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Polihisztor Alapítvány részére történő alapítványi forrás átadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva – a Polihisztor Alapítvány (2030 Érd, Ercsi út 4.) részére 1 016 000 forint összegű támogatást biztosít a 2023. évi költségvetés általános tartaléka terhére, az Érdi SZC Kós Károly Technikum által az Érd Arénában megrendezésre kerülő szalagavató bál költségeihez.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

 

 

Határidő: a szerződés aláírására – október 31.

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester