Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

275/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érdi Tankerületi Központtal történő együttműködési megállapodás megkötése az ÉRD Aréna sportcsarnokának használatáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése úgy dönt, hogy a 2023/2024-es tanévre az ÉRD Aréna sportcsarnokának és öltözőinek használatára az Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium sportosztályai heti 4 testnevelés órájának megtartása céljából az Érdi Tankerületi Központtal mint bérlővel, valamint az Érdi Városgazdával mint bérbeadóval háromoldalú bérleti szerződés köt, és részben vagy egészben vállalja a bérleti díj megfizetését.

 

A Közgyűlés az ehhez szükséges legfeljebb 2.856.000 Ft + ÁFA összegű fedezetet a költségvetés általános tartaléka terhére biztosítja.

 

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleti szerződést aláírja.

 

 

Határidő: továbbításra – azonnal

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester