Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

276/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt részterületre történő tervmódosításához kapcsolódó partnerségi egyeztetés lezárásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy az Érd Város Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosításának partnerségi egyeztetése a 419/2021 Korm. rendelet 59.§ (1) bekezdés b) pontja alapján, valamint Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) rendelete szerint megtörtént. A véleményezési időszakban a tervezettel kapcsolatban írásos észrevétel, a lakossági fórumon szóbeli módosítási javaslat nem érkezett.

Jelen döntés meghozatalával és közzétételével a tervmódosítás partnerségi egyeztetési szakasza lezárul. A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a tervmódosítással kapcsolatos további egyeztetéseket.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester