Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

277/2023. (IX. 28.) határozata

 

az Érd Megyei Jogú Város helyi építési szabályzatának és szabályozási tervének Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó tervmódosításhoz kapcsolódó környezeti vizsgálat szükségességéről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Érd Város Településszerkezeti Terve és leírása elfogadásáról szóló 53/2016. (III. 24.) határozatnak, valamint az Érd Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) önkormányzati rendeletnek a Kornélia utca – Éva utca – Piroska utca – 6. sz. főút által határolt területére vonatkozó módosításához kapcsolódóan az alábbi határozatot hozza:

  1. A településrendezési eszközök módosítása az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005.(I.11.) Korm. rendelet 1. § (3) a), 4. § (2) bekezdése, valamint 3. melléklet II. pontja alapján az Önkormányzat, mint a terv kidolgozója megkérte a környezet védelméért felelős szervek véleményét a környezeti vizsgálat szükségességéről, hogy a hatáskörükbe tartozó környezet- vagy természetvédelmi szakterületet illetően várható-e jelentős környezeti hatás, azaz szükséges-e a környezeti vizsgálat lefolytatása.

 

  1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése - összhangban a településrendezési eszköz módosítása kapcsán megkeresett környezet védelméért felelős szervek véleményével - a módosítás következtében várható környezeti hatásokat nem tartja jelentősnek, ezért a környezeti vizsgálat lefolytatását nem tartja szükségesnek.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester