Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének

278/2023. (IX. 28.) határozata

 

a Sportiskolai Alapítvány civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére nyújtott támogatás visszafizetéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján az alábbi döntést hozza:

 

A Sportiskolai Alapítvány a civil szervezetek támogatására elkülönített Sport Keret terhére a 29/2020. (IX.22.) Sport Bizottság határozata és Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 153/2020. (X.1.) határozata szerint 500.000 Ft összegű támogatásban részesült. A Sport Bizottság megállapította, hogy a támogatás felhasználásáról szóló szakmai és pénzügyi beszámolót az Alapítvány benyújtotta, de a beküldött számlákhoz tartozó banki kivonatok hiányoztak, melyeket az Alapítvány a felszólítás ellenére sem pótolt. 

Mivel az Alapítvány a támogatási szerződés III. 1. pontja szerinti kötelezettségének nem tett eleget, a Sport Bizottság az Alapítvány pénzügyi beszámolóját nem fogadta el. A szerződéskötéskor hatályos civil szervezetek önkormányzati támogatásáról szóló 4/2007. (II.26.) önkormányzati rendelet 14. § (7) bekezdése alapján az Alapítvány a támogatási összeg 50 %-ának – 250.000 Ft – a visszafizetésére köteles a határozat átvételétől számított 30 napon belül.

 

Határidő: azonnal 

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

dr. Feik Csaba

jegyző

dr. Csőzik László

polgármester