Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 29/A. § bekezdésében foglaltak, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az alábbiak szerint állapítja meg:

Adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség

Kötelezettség jogcíme

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Kötvénykibocsátás törlesztés

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

Lízingdíj

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Kezességvállalás

0

0

0

0

1.

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből származó fitetési kötelezettség különbsége

0

0

0

0

Saját bevételek a 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. §. (1) bek. szerint

Megnevezés

2017. év

2018. év

2019. év

2020. év

1.

Helyi adókból származó bevételek

3 161 000 000

3 161 000 000

3 161 000 000

3 161 000 000

2.

Önk. vagyon, vagyoni értékű jog ért., hasznosításából, Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés ért. származó bevétel

162 883 100

162 883 100

162 883 100

162 883 100

3.

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel

9 625 000

9 625 000

9 625 000

9 625 000

4.

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

70 000 000

70 000 000

70 000 000

70 000 000

5.

Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés

0

0

0

0

6.

 

 

 

 

 

 

Saját bevételek összesen

3 403 508 100

3 403 508 100

3 403 508 100

3 403 508 100

 

Saját bevételek 50 %-a

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

 

Saját bevételek 50 %-a és az adósságot keletkeztető ügyletekből származó fizetési kötelezettség különbsége

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

1 701 754 0ű

Az Önkormányzat 2017. évi költségvetése megfelel a Stabilitási törvény 10. § (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.

Határidő:     határozat továbbítására: az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének elfogadásával egyidejűleg

Felelős:         T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester