Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD2 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket az alábbi módon bírálja el:

-          VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00001 „Az érdi Pöttöm Sziget Bölcsőde férőhelybővítése” című pályázatot támogatásra javasolja;

-          VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása” című pályázatot támogatásra javasolja;

-          VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00003 „Érd Fenyves-Parkvárosban új óvoda építése” című pályázatot támogatásra javasolja;

-          VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00004 „Gyermekellátó kapacitások fejlesztése és bővítése a Hangok Kertje Nonprofit Kft-nél” című pályázatot támogatásra nem javasolja a következő okokra való tekintettel:

1. Érd Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának nem része a projekt.

2. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjának nem része a projekt.

3. A Batthyány 2015-2020 Program - az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 196/2015. (IX.24.) számú, Érd Megyei Jogú Város szociális intézményrendszere fejlesztési programjának elfogadásáról szóló határozata - nem tartalmazza a projektet.

4. Érd Megyei Jogú Város Integrált Területi Programjában tett indikátorvállalás tekintetében kisebb mértékben járul hozzá az indikátor célértékének teljesítéséhez.

A Közgyűlés felhatalmazza az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Bizottságba delegált tagot a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester