Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a VEKOP-6.1.1-15-RD1 azonosítószámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázati felhívásra benyújtott támogatási kérelmeket - Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése által a Döntés-előkészítő Biztosságba delegált tag 2016. október 27-i döntését - az alábbi tartalommal hagyja jóvá:

-          VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00001 „Az Érdi Szivárvány Óvoda Napsugár Tagóvodájának felújítása” című pályázat támogatott;

-          VEKOP-6.1.1-15-RD1-2016-00002 „Az Érdi Kincses Óvoda Fácán Tagóvodájának újjáépítése” című pályázat támogatott.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester