Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a határozat mellékletét képező, szemléletformáló célt szolgáló Településképi Arculati Kézikönyvet.

Határidő: közzétételre 15 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester