Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Településképi Arculati Kézikönyv és új településképi rendelet készítésével összefüggő Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: HÉSZ) módosításával kapcsolatban a következőket állapítja meg:

-          A HÉSZ tervezet véleményeztetése a településfejlesztési dokumentumok, településrendezési eszközök, a településképi arculati kézikönyv és a településképi rendelet partnerségi egyeztetésének szabályairól szóló 5/2017. (II.27.) önkormányzati rendelet szerint megtörtént, a rendeletmódosítás véleményezési szakasza lezárult.

-          A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról, és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42/A.§ (3) bekezdés értelmében a záró szakmai véleményt a PMKH Állami Főépítésztől kérje meg.

Határidő: záró szakmai véleményre küldésre 10 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester