Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az „Önkormányzati tulajdonú vállalkozói parkok kialakítása és fejlesztése Pest megye területén” című pályázati felhívásra pályázatot nyújt be az „Az érdi vállalkozói park infrastrukturális fejlesztése” címmel, az alábbi tartalommal:

-          a 0187/3 hrsz-ú ingatlan megközelíthetőségének kiépítése, közműfejlesztése és telekmegosztása

mindösszesen 312.500.000,- Ft összköltséggel, melyből 250.000.000,- Ft-ot jelen pályázatból, 62.500.000,- Ft-ot pedig Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetésének terhére kíván finanszírozni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szükséges további intézkedések és nyilatkozatok megtételére.

Határidő: 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester