Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése vállalja a 0187/3 hrsz-ú ingatlan művelésből való kivonásának földvédelmi járulék költségét, 21.828.000 Ft megfizetését, melyet a 2018. évi költségvetés terhére biztosít.

Határidő: 2018. augusztus 31.

Felelős: T. Mészáros András polgármester


Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester