Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése - az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet 25. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy a Helyi Építési Szabályzat 7D és 7E számú tervmellékletében rögzített Tolmács utca meghosszabbítása érdekében, településfejlesztés, településrendezési közérdekű célra az alábbi ingatlanokat/ingatlan részeket vásárolja meg a tulajdonosoktól:

HRSZ

Tulajdonos

Területe

m2

Igénybevett terület nagysága

m2

Vételár

/bruttó Ft/

18777/9

Érd-Fruckt Kft

4360

4360

74.900.000.-

18777/10

Természetes személy

11035

2511

41.933.000.-

18777/2

Kámán József

3317

2000

33.400.000.-

18777/1

Salitech Kft

948

948

6.800.000.-

18777/5

Term. szem. 2/12,

Term. szem. 2/12,

Salitech Kft 2/12,

Term. szem. 1/12

Term. szem. 1/12,

Érd-Frucht Kft 1/12,

Term. szem. 1/12,

Term. szem. 1/12 részben tulajdonos

 

994

994

1.775.000.-

1.775.000.-

1.775.000.-

887.500.-

887.500.-

887.500.-

887.500.-

887.500.-

7.100.000.-

Összesen:

164.133.000.-

A szükséges telekalakítási eljárással kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.

Amennyiben az ingatlan tulajdonosok a felkínált vételárat nem fogadják el, kezdeményezni kell a kisajátítási eljárás megindítását.

Az ingatlan vásárlásra a pénzügyi fedezet a 2017. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Határidő: a vételi ajánlattételek megküldésre 30 nap

Felelő: T. Mészáros András - polgármester

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester